Page views (since 2019.10.09): 45
Trad (and sport) multi-pitching on a friendly cliff in the mountains. Svapreget, ofte grunne riss. Som navnet sier, er denne veggen på sørsida av Middagsfjellet halvparten i størrelse og bratthet av sin navnebror blant Hollenderan. Til gjengjeld er rissene er halvparten så dype. Men granitten er like fast og klatringa like rein som på storebroren. Noen av rutene krever en del kiler i mindre størrelser, eventuelt små kamkiler.