Type: Bolt
Nr: 4
Comment: 8-10m. Høyrevariant av den forrige, har tre første bolter felles. Går til samme tt-feste som G&F.
FA:
FA date:
Original grade: 7+ (7a)

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments