Type: Trad
Nr: 1
Comment: Various granite features. Navnet ga seg selv. Fin klatring hele vegen over hele det vanlige utvalget av granittformasjoner.
FA: Anne Guri Weiberg AurdalStein Tronstad
FA date: 11/06-91
Original grade: 5- (5a)
Pitches:
5- (5a)
5- (5a)
4+ (4c)

Ticks:

Thor Stenberg
5- (5a)

Comments:

No comments