Type: Trad
Nr: 4
Comment: Mellom "Himmel og Hav" og "Fornøyelseskanalen". Første taulengde til standplass på en hylle i et riss med to bankebolter (etterlatt av 71 grader nord?). Andre taulengde kort travers høyre over sva mot et venstrevendt dieder, standplass et godt stykke oppe. Etter dette er det en kort, mer oppstykket taulengde til toppen, felles med Himmel og Hav.
FA: Ola RichardsenThomas Meling
FA date: 10/09-13
Original grade: 6 (6a+)
Page views (since 2019.10.09): 2
Pitches:
6 (6a+)
6-/6 (6a)
4+ (4c)

Ticks:

No ticks

Comments:

No comments