Routes:

#1 Platinabaren 5+ (5c) Bettina Aasnes (Bolt) 25m, 11 quickdraws
#2 Fransk åpning 6 (6a+) Leif Henning Broch Johnsen (Bolt, 2 ascents) 10m, 8 quickdraws
#3 Kontinentalsprekken 5 (5b) Svein Smelvær (Trad, 1 ascent) 30m
#4 18 karat 6 (6a+) Ben Johnsen, Svein Smelvær (Bolt) 30m, 11 quickdraws
#5 Gullrushet 5+ (5c) Roy-Inge Hansen, Svein Smelvær (Trad) 30m
#6 Gyllene tider 7- (6b+) Mårten Blixt (Trad) 30m
#7 Project: Vertigo 7+ (7a) Øystein Andresen (Trad) 30m
#8 Project: Gull-iver 6+ (6b) Øystein Andresen (Trad) 15m
#9 Project: Goldfinger n/a Øystein Andresen (Bolt) 15m
#10 Mr. Nice 6+ (6b) Samuli Pekkanen, Øystein Andresen (Bolt) 25m. From the 30 m ledge on top of 18 karat, climb left (past one bolt) to a bolted belay on the slab below the headwall. The route goes up the left arête.