Page views (since 2019.10.09): 59

Routes:

#1 Himmel og hav 5- (5a)
Anne Guri Weiberg Aurdal, Stein Tronstad (Trad, 3 pitches, 1 ascent) Various granite features. Navnet ga seg selv. Fin klatring hele vegen over hele det vanlige utvalget av granittformasjoner.
#2 God på bunnen 5- (5a) Borghild Hansen, Stein Tronstad (Trad, 3 pitches) Nice crack climbing in the first half, a bit messy towards the top. Navnet ga seg selv; nede i første halvdel er det fin rissklatring a la Storsvaet på Hollenderan, men i øvre del blir det ganske rotete. Det går an å gå av mot høyre før toppen.
#3 Fornøyelseskanalen 6- (6a) Eivind Smeland, Stein Tronstad (Trad, 3 pitches) Steep, exposed chimney. Navnet ga seg selv. En luftig og fin kamin i 1./2. taulengde og et snedig fotriss mot toppen av 2. taulengde.
#4 Joikajakt 6 (6a+) Ola Richardsen, Thomas Meling (Trad, 3 pitches) Mellom "Himmel og Hav" og "Fornøyelseskanalen". Første taulengde til standplass på en hylle i et riss med to bankebolter (etterlatt av 71 grader nord?). Andre taulengde kort travers høyre over sva mot et venstrevendt dieder, standplass et godt stykke oppe. Etter dette er det en kort, mer oppstykket taulengde til toppen, felles med Himmel og Hav.
#5 Navnløs n/a Patrick Stoll (Trad) Starter i diederet til venstre for "God på bunnen". Første taulengde anbefales, kanskje samme grad som første på "God på bunnen", med fin layback/ hjørneklatring. Andre taulenge er fin i starten, traversen under det store taket er sikkert ofte våt, men der er også et alternativ som traverserer tilbake til "God fra bunnen". Tredje taulenge følger et dieder til venstre og forbi på høyre side av et annet stort tak. Der er mye lav i veggen.